Bàn phím Akko

Bàn phím AKKO 3068B Plus Black Gold Multi-Modes (Akko CS Switch)

Bảo hành 12 tháng
1,690,000  1,690,000 ₫ 1,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Bàn phím AKKO 3068B Plus Blue on White Multi-Modes (Akko CS Switch)

Bảo hành 12 tháng
1,690,000  1,690,000 ₫ 1,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Bàn phím AKKO 3068B Plus Black Cyan Multi-Modes (Akko CS Switch – Jelly Pink)

Bảo hành 12 tháng
1,690,000  1,690,000 ₫ 1,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Bàn phím AKKO 3068B Plus Black Pink Multi-Modes

Bảo hành 12 tháng
1,690,000  1,690,000 ₫ 1,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Bàn phím AKKO 3068B Plus World Tour Tokyo R2 Multi-Modes (Akko CS Switch – Jelly Pink)

Bảo hành 12 tháng
1,790,000  1,790,000 ₫ 2,090,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Bàn phím cơ AKKO 5075B Plus Dracula Castle (Multi-modes / RGB / Hotswap / Gasket mount)

Bảo hành 12 tháng
2,050,000  2,050,000 ₫ 2,390,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Bàn phím cơ AKKO 5075B Plus Blue on White (Multi-modes / RGB / Hotswap / Gasket mount) (Sao chép)

Bảo hành 12 tháng
2,050,000  2,050,000 ₫ 2,390,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Bàn phím cơ AKKO 5075B Plus Black Cyan (Multi-modes / RGB / Hotswap / Gasket mount)

Bảo hành 12 tháng
2,090,000  2,090,000 ₫ 2,390,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Bàn phím AKKO 5108B Plus Demon Slayer (Multi-modes / Hotswap / RGB/ Akko CS Crystal)

Bảo hành 12 tháng
2,690,000  2,690,000 ₫ 2,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt