Microphone HyperX

Microphone HyperX Solocast (4P5P8AA)

Bảo hành 24 tháng
1,350,000  1,350,000 ₫ 1,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Microphone HyperX DuoCast RGB (4P5E2AA)

Bảo hành 24 tháng
2,290,000  2,290,000 ₫ 2,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Microphone HyperX Quadcast S

Bảo hành 24 tháng
3,290,000  3,290,000 ₫ 3,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt