Tai nghe HyperX

Đệm tai nghe HyperX Cloud Earbud size M (2 cặp)

300,000  300,000 ₫ 390,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Đệm tai nghe HyperX Cloud Stinger bằng da (HXS-HSEP6)

330,000  330,000 ₫ 390,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Đệm tai nghe HyperX Cloud II bằng da (HXS-HSEP2)

330,000  330,000 ₫ 390,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Tai nghe HyperX Cloud Stinger Core (4P4F4AA)

Bảo hành 24 tháng
750,000  750,000 ₫ 890,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Tai nghe HyperX Cloud Stinger 2 Core (683L9AA)

Bảo hành 24 tháng
790,000  790,000 ₫ 990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Tai nghe HyperX Cloud Earbuds

Bảo hành 24 tháng
850,000  850,000 ₫ 990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Tai nghe HyperX Cloud Earbuds II

Bảo hành 24 tháng
990,000  990,000 ₫ 1,099,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Tai nghe HyperX Cloud Stinger S 7.1 (4P4F1AA)

Bảo hành 24 tháng
1,350,000  1,350,000 ₫ 1,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Tai nghe HyperX Cloud Alpha

1,390,000  1,390,000 ₫ 2,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Tai nghe HyperX Cloud Stinger Core Wireless (4P4F0AA)

Bảo hành 24 tháng
1,690,000  1,690,000 ₫ 1,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Combo tai nghe và microphone HyperX Streamer Starter Pack (HBNDL0001)

Bảo hành 12 tháng
1,890,000  1,890,000 ₫ 2,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Tai nghe HyperX Cloud II 7.1 Surround

Bảo hành 24 tháng
2,050,000  2,050,000 ₫ 2,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Tai nghe Kingston HyperX Revolver S -Gun Metal (HX-HSCRS-GM/AS)

Bảo hành 24 tháng
2,090,000  2,090,000 ₫ 3,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Tai nghe không dây HyperX Cloud Core Wireless(4P5D5AA)

Bảo hành 24 tháng
2,190,000  2,190,000 ₫ 2,350,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Tai nghe HyperX Cloud Stinger 2 Wireless (676A2AA)

Bảo hành 24 tháng
2,190,000  2,190,000 ₫ 2,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Tai nghe HyperX Cloud III DTS: Headphone X

Bảo hành 24 tháng
2,190,000  2,190,000 ₫ 2,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Tai nghe không dây Hyper X Cloud Flight (4P5L4AA)

Bảo hành 24 tháng
2,250,000  2,250,000 ₫ 2,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Tai nghe HyperX Cloud Alpha S

Bảo hành 12 tháng
2,350,000  2,350,000 ₫ 2,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Tai nghe không dây HyperX Cloud MIX Buds (4P5D9AA)

Bảo hành 24 tháng
3,050,000  3,050,000 ₫ 3,790,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Tai nghe không dây HyperX Cloud II Wireless (4P5K4AA)

Bảo hành 24 tháng
3,290,000  3,290,000 ₫ 3,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Tai nghe không dây HyperX Cloud Alpha Wireless (4P5D4AA)

Bảo hành 24 tháng
4,290,000  4,290,000 ₫ 4,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt