Nitro 5

Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-5669

Bảo hành 12 tháng
17,990,000  17,990,000 ₫ 23,790,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i5 11400H
GTX 1650
DDR4 8GB
512GB
4 Cell, 57 Whr
2.2 kg

Laptop Gaming Acer Nitro 5 Eagle AN515-57-54MV

Bảo hành 12 tháng
18,990,000  18,990,000 ₫ 24,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i5 11400H
RTX 3050
DDR4 8GB
512GB
4 Cell, 57 Whr
2.2 kg

Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-52SP

Bảo hành 12 tháng
22,890,000  22,890,000 ₫ 29,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i5 12500H
RTX 3050
DDR4 8GB
512GB
4 Cell, 57 Whr
2.45kg

Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-46-R5Z2

Bảo hành 12 tháng
23,990,000  23,990,000 ₫ 32,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R7 6800H
RTX 3050Ti
DDR5 8GB
512GB
4 Cell, 57 Whr
2.45kg

Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-769J

Bảo hành 12 tháng
24,990,000  24,990,000 ₫ 31,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i7 12700H
RTX 3050
DDR4 8GB
512GB
4 Cell, 57 Whr
2.45kg

Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-773Y

Bảo hành 12 tháng
26,990,000  26,990,000 ₫ 33,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i7 12700H
RTX 3050Ti
DDR4 8GB
512GB
4 Cell, 57 Whr
2.45kg

Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-46-R6QR

Bảo hành 12 tháng
29,990,000  29,990,000 ₫ 40,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R7 6800H
RTX 3060
DDR5 16GB
512GB
4 Cell, 57 Whr
2.45kg

Laptop Acer Nitro 17 Phoenix AN17-51-50B9

Bảo hành 12 tháng
32,990,000  32,990,000 ₫ 35,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i5 13500H
RTX 4050
DDR5 8GB
512GB
4 Cell, 57 Whr
3kg

Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-50D2

Bảo hành 12 tháng
32,990,000  32,990,000 ₫ 34,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i5 12500H
RTX 3060
DDR5 16GB
512GB
4 Cell, 57 Whr
2.45kg

Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R60F

Bảo hành 12 tháng
35,990,000  35,990,000 ₫ 36,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R7 7840HS
RTX 4050
DDR5 8GB
512GB
4 Cell, 57 Whr
2.7kg

Laptop Gaming Acer Nitro 5 Tiger AN515-58-957R

Bảo hành 12 tháng
36,990,000  36,990,000 ₫ 39,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i9 12900H
RTX 3060
DDR5 16GB
512GB
4 Cell, 57 Whr
2.45kg

Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R3SM

Bảo hành 12 tháng
39,990,000  39,990,000 ₫ 40,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R7 7840HS
RTX 4060
DDR5 16GB
512GB
4 Cell, 57 Whr
2.7kg

Laptop Acer Nitro 16 Phoenix AN16-41-R76E

Bảo hành 12 tháng
42,490,000  42,490,000 ₫ 42,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R9 7940HS
RTX 4060
DDR5 16GB
512GB
4 Cell, 57 Whr
2.7kg