Strix G

Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IH-HN015W

Bảo hành 24 tháng
17,490,000  17,490,000 ₫ 22,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R7 4800H
GTX 1650
DDR4 8GB
512GB
2.1 Kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IE-HN729W

Bảo hành 24 tháng
19,790,000  19,790,000 ₫ 25,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R7 4800H
RTX 3050
DDR4 8GB
512GB
2.3 Kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IE-HN246W

Bảo hành 24 tháng
21,990,000  21,990,000 ₫ 26,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R7 4800H
RTX 3050Ti
DDR4 8GB
512GB
2.3 Kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN038W

Bảo hành 24 tháng
22,990,000  22,990,000 ₫ 31,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R7 6800H
RTX 3050
DDR5 8GB
512GB
2.1 Kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN090W

Bảo hành 24 tháng
24,790,000  24,790,000 ₫ 31,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R7 6800H
RTX 3050
DDR5 8GB
512GB
2.1 Kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RM-HQ055W

Bảo hành 24 tháng
31,490,000  31,490,000 ₫ 47,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R7 6800H
RTX 3060
DDR5 16GB
512GB
2.1 Kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G17 G713RM-LL016W

Bảo hành 24 tháng
33,490,000  33,490,000 ₫ 49,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R7 6800H
RTX 3060
DDR5 16GB
512GB
2.9 Kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JU-N3135W

Bảo hành 24 tháng
35,790,000  35,790,000 ₫ 39,990,000 ₫
NÂNG CẤP RAM chỉ 49K
i5 13450HX
RTX 4050
DDR5 8GB
512GB
90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
2.7 Kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RW-HQ152W

Bảo hành 24 tháng
38,990,000  38,990,000 ₫ 62,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R9 6900HX
RTX 3070Ti
DDR5 16GB
1TB
2.1 Kg

Laptop ASUS ROG Zephyrus G14 GA402NJ-L4056W

Bảo hành 24 tháng
38,990,000  38,990,000 ₫ 42,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R7 7735HS
RTX 3050
DDR5 16GB
512GB
76WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
1.72 kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JU-N3777W

Bảo hành 24 tháng
39,490,000  39,490,000 ₫ 43,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i7 13650HX
RTX 4050
DDR5 16GB
512GB
90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
2.7 Kg

Laptop Asus ROG Zephyrus G16 GU603VU-N3898W

Bảo hành 24 tháng
40,690,000  40,690,000 ₫ 44,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i7 13620H
RTX 4050
DDR4 16GB
512GB
90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
2 kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G17 G713RW-LL178W

Bảo hành 24 tháng
42,990,000  42,990,000 ₫ 67,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R9 6900HX
RTX 3070Ti
DDR5 32GB
1TB
2.9 Kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JV-N4455W

Bảo hành 24 tháng
46,990,000  46,990,000 ₫ 50,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i7 13650HX
RTX 4060
DDR5 16GB
512GB
90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
2.7 Kg

Laptop ASUS ROG Flow Z13 GZ301VU-MU301W

Bảo hành 24 tháng
52,990,000  52,990,000 ₫ 57,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i9 13900H
RTX 4050
DDR5 16GB
1TB
56WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
1.18 kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JI-N4084W

Bảo hành 24 tháng
54,490,000  54,490,000 ₫ 60,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i7 13650HX
RTX 4070
DDR5 16GB
1TB
90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
2.7 Kg

Laptop ASUS ROG Flow X16 GV601VV-NL016W

Bảo hành 24 tháng
59,990,000  59,990,000 ₫ 65,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i9 13900H
RTX 4060
DDR5 16GB
512GB
90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
2.2 kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G18 G814JI-N6063W

Bảo hành 24 tháng
66,790,000  66,790,000 ₫ 70,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i9 13980HX
RTX 4070
DDR5 32GB
1TB
90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
3.3 Kg

Laptop Asus ROG Zephyrus M16 GU604VI-NM779W

Bảo hành 24 tháng
73,990,000  73,990,000 ₫ 80,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i9 13900H
RTX 4070
DDR5 32GB
1TB
90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
2.1 kg

Laptop Asus ROG Strix Scar 17 G733PZ-LL980W

Bảo hành 24 tháng
78,490,000  78,490,000 ₫ 90,000,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R9 7945HX
RTX 4080
DDR5 32GB
1TB
4 cells, 90Whrs
2.9 kg

Laptop Asus ROG Strix Scar 16 G634JZ-N4029W

Bảo hành 24 tháng
87,490,000  87,490,000 ₫ 99,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i9 13980HX
RTX 4080
DDR5 32GB
1TB
90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
3.1 kg

Laptop Asus ROG Strix Scar 18 G834JY-N6039W

Bảo hành 24 tháng
110,990,000  110,990,000 ₫ 129,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i9 13980HX
RTX 4090
DDR5 64GB
2TB
90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
3.1 kg

Laptop ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650PZ-NM031W

Bảo hành 24 tháng
117,990,000  117,990,000 ₫ 125,000,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R9 7945HX
RTX 4080
DDR5 32GB
1TB
90WHrs, 4-cell Li-ion
2.67 Kg