Zephyrus

Laptop ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QC-K2199W

Bảo hành 24 tháng
25,490,000  25,490,000 ₫ 32,990,000 ₫
TẶNG RAM 8GB DDR4
R7 5800HS
RTX 3050
DDR4 8GB
512GB
76WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
1.6 Kg

Laptop ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RJ-L8030W

Bảo hành 24 tháng
34,990,000  34,990,000 ₫ 53,000,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R7 6800HS
RX 6700S
DDR5 16GB
1TB
1.7 kg

Laptop ASUS ROG Zephyrus G14 GA402NJ-L4056W

Bảo hành 24 tháng
38,990,000  38,990,000 ₫ 42,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R7 7735HS
RTX 3050
DDR5 16GB
512GB
76WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
1.72 kg

Laptop Asus ROG Zephyrus G16 GU603VU-N3898W

Bảo hành 24 tháng
40,690,000  40,690,000 ₫ 44,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i7 13620H
RTX 4050
DDR4 16GB
512GB
90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
2 kg

Laptop ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8072W

Bảo hành 24 tháng
43,990,000  43,990,000 ₫ 61,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R9 6900HS
RX 6800S
DDR5 32GB
1TB
1.7 kg

Laptop ASUS ROG Zephyrus G15 GA503RW-LN076W

Bảo hành 24 tháng
43,990,000  43,990,000 ₫ 70,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R9 6900HS
RTX 3070Ti
DDR5 32GB
1TB
90Whrs
1.9 Kg

Laptop ASUS ROG Zephyrus G15 GA503RS-LN892W

Bảo hành 24 tháng
53,990,000  53,990,000 ₫ 80,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R9 6900HS
RTX 3080
DDR5 32GB
1TB
90Whrs
1.9 Kg

Laptop Gaming ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZX-K8025W

Bảo hành 24 tháng
54,990,000  54,990,000 ₫ 99,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i9 12900H
RTX 3080Ti
DDR5 32GB
2TB
90Whrs
1.9 Kg

Laptop ASUS ROG Zephyrus G15 GA503RS-LN778W

Bảo hành 24 tháng
68,990,000  68,990,000 ₫ 75,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R7 6800HS
RTX 3080
DDR5 32GB
1TB
90Whrs
1.9 Kg

Laptop Asus ROG Zephyrus M16 GU604VI-NM779W

Bảo hành 24 tháng
73,990,000  73,990,000 ₫ 80,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i9 13900H
RTX 4070
DDR5 32GB
1TB
90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
2.1 kg

Laptop ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX-LO156W

Bảo hành 24 tháng
79,990,000  79,990,000 ₫ 129,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R9 6900HX
RTX 3080Ti
DDR5 32GB
2TB
90WHrs, 4-cell Li-ion
2.6 Kg

Laptop ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650PZ-NM031W

Bảo hành 24 tháng
117,990,000  117,990,000 ₫ 125,000,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R9 7945HX
RTX 4080
DDR5 32GB
1TB
90WHrs, 4-cell Li-ion
2.67 Kg