TUF Series

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506LHB-HN188W

Bảo hành 24 tháng
14,990,000  14,990,000 ₫ 20,990,000 ₫
TẶNG RAM 8GB DDR4
i5 10300H
GTX1650
DDR4 8GB
512GB
3 Cells, 48WHrs
2.2 kg

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HF-HN014W

Bảo hành 24 tháng
16,790,000  16,790,000 ₫ 21,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i5 11400H
RTX 2050
DDR4 8GB
512GB
2.3 kg

Laptop Gaming Asus TUF A15 FA506ICB-HN355W

Bảo hành 24 tháng
16,990,000  16,990,000 ₫ 21,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R5 4600H
RTX 3050
DDR4 8GB
512GB
3 Cells, 48WHrs
2.2 kg

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HC-HN144W

Bảo hành 24 tháng
18,490,000  18,490,000 ₫ 25,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i5 11400H
RTX 3050
DDR4 8GB
512GB
2.3 kg

Laptop Gaming Asus TUF F17 FX706HC-HX579W

Bảo hành 24 tháng
18,890,000  18,890,000 ₫ 26,490,000 ₫
Giá rẻ số dzách 18.690.000Đ
i5 11400H
RTX 3050
DDR4 8GB
512GB
3 Cell, 48 Whr
2.6 Kg

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HF-HN017W

Bảo hành 24 tháng
19,490,000  19,490,000 ₫ 22,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i5 11400H
RTX 2050
DDR4 16GB
512GB
2.3 kg

Laptop Gaming Asus TUF Dash F15 FX517ZC-HN079W

Bảo hành 24 tháng
19,890,000  19,890,000 ₫ 28,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i5 12450H
RTX 3050
DDR5 8GB
512GB
76WHrs, 4-cell
2.0 kg

Laptop Gaming Asus TUF Dash F15 FX517ZC-HN077W

Bảo hành 24 tháng
20,290,000  20,290,000 ₫ 28,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i5 12450H
RTX 3050
DDR5 8GB
512GB
76WHrs, 4-cell
2.0 kg

Laptop Gaming Asus TUF Dash F15 FX517ZE-HN045W

Bảo hành 24 tháng
21,990,000  21,990,000 ₫ 29,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i5 12450H
RTX 3050Ti
DDR5 8GB
512GB
76WHrs, 4-cell
2.0 kg

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC-HN124W

Bảo hành 24 tháng
24,490,000  24,490,000 ₫ 32,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
I7 12700H
RTX 3050
DDR5 8GB
512GB
76WHrs, 4-cell
2.2 Kg

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX517ZE-HN888W

Bảo hành 24 tháng
24,490,000  24,490,000 ₫ 32,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
I7 12650H
RTX 3050Ti
DDR5 8GB
512GB
76WHrs, 4-cell
2.2 Kg

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZE-HN093W

Bảo hành 24 tháng
24,990,000  24,990,000 ₫ 33,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
I7 12700H
RTX 3050Ti
DDR5 8GB
512GB
76WHrs, 4-cell
2.2 Kg

Laptop Gaming Asus TUF Dash F15 FX517ZM-HN480W

Bảo hành 24 tháng
26,690,000  26,690,000 ₫ 33,990,000 ₫
TẶNG RAM 8GB DDR5
i7 12650H
RTX 3060
DDR5 8GB
512GB
76WHrs, 4-cell
2.0 kg

Laptop Asus TUF Gaming A15 FA507NU-LP034W

Bảo hành 24 tháng
26,690,000  26,690,000 ₫ 31,490,000 ₫
NÂNG CẤP RAM chỉ 49K
R7 7735HS
RTX 4050
DDR5 8GB
512GB
90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
2.2 kg

Laptop Asus TUF Gaming F15 FX507ZU4-LP520W

Bảo hành 24 tháng
28,690,000  28,690,000 ₫ 34,990,000 ₫
NÂNG CẤP RAM chỉ 19K
i7 12700H
RTX 4050
DDR4 8GB
512GB
90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
2.2 kg

Laptop Asus TUF Gaming A15 FA507NV-LP046W

Bảo hành 24 tháng
28,990,000  28,990,000 ₫ 35,990,000 ₫
NÂNG CẤP RAM chỉ 49K
R7 7735HS
RTX 4060
DDR5 8GB
512GB
90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
2.2 kg

Laptop Asus TUF Gaming F15 FX507ZV4-LP041W

Bảo hành 24 tháng
30,490,000  30,490,000 ₫ 37,990,000 ₫
NÂNG CẤP RAM chỉ 19K
i7 12700H
RTX 4060
DDR4 8GB
512GB
90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
2.2 kg

Laptop Asus TUF Gaming F15 FX507VV4-LP382W

Bảo hành 24 tháng
38,790,000  38,790,000 ₫ 42,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i9 13900H
RTX 4060
DDR4 16GB
512GB
90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
2.2 kg

Laptop Asus TUF Gaming A15 FA507XI-LP420W

Bảo hành 24 tháng
42,490,000  42,490,000 ₫ 46,990,000 ₫
NÂNG CẤP RAM chỉ 49K
R9 7940HS
RTX 4070
DDR5 8GB
512GB
90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
2.2 kg