Aorus

Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 9MF-E2VN583SH

Bảo hành 24 tháng
29,990,000  29,990,000 ₫ 39,990,000 ₫
TẶNG RAM 8GB DDR5
i5 12500H
RTX 4050
DDR5 8GB
512GB
Li Polymer 99Wh
~2.25 kg

Laptop Gaming Gigabyte AORUS 5 KE4-72VN314SH

Bảo hành 24 tháng
35,990,000  35,990,000 ₫ 38,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i7 12700H
RTX 3060
DDR4 16GB
1TB
Li Polymer 99Wh
2.3 kg

Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 BKF-73VN754SH

Bảo hành 24 tháng
42,990,000  42,990,000 ₫ 43,000,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i7 13700H
RTX 4060
DDR5 16GB
1TB
Li Polymer 99Wh
~2.25 kg

Laptop Gaming Gigabyte AORUS 17 BKF-73VN254SH

Bảo hành 24 tháng
45,990,000  45,990,000 ₫ 46,000,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i7 13700H
RTX 4060
DDR5 16GB
1TB
Li Polymer 99Wh
~2.8 kg