Laptop HP

Laptop HP Victus 15 fa0115TX 7C0X1PA

19,990,000  19,990,000 ₫ 26,890,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i5 12500H
RTX 3050
DDR4 8GB
512GB
2.33 kg

Laptop HP Victus 16 d1193TX 7C138PA

Bảo hành 12 tháng
22,790,000  22,790,000 ₫ 27,690,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i5 12500H
RTX 3050
DDR5 8GB
512GB
2.4 kg

Laptop HP Victus 15 fa0111TX 7C0R4PA

Bảo hành 12 tháng
24,990,000  24,990,000 ₫ 29,290,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i5 12500H
RTX 3050Ti
DDR4 16GB
512GB
2.33 kg

Laptop HP Victus 16 d1191TX 7C0S5PA

Bảo hành 12 tháng
25,490,000  25,490,000 ₫ 29,890,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i5 12500H
RTX 3050Ti
DDR5 16GB
512GB
2.4 kg

Laptop HP Victus 16 e1104AX 7C0S9PA

Bảo hành 12 tháng
27,990,000  27,990,000 ₫ 29,290,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R7 6800H
RTX 3050
DDR5 8GB
512GB
2.4 kg

Laptop HP Victus 16 e1102AX 7C139PA

Bảo hành 12 tháng
29,490,000  29,490,000 ₫ 31,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R7 6800H
RTX 3050Ti
DDR5 16GB
512GB
2.4 kg

Laptop HP Omen 16 n0087AX 7C0T7PA

Bảo hành 12 tháng
47,890,000  47,890,000 ₫ 50,890,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R7 6800H
RTX 3060
DDR5 16GB
1TB
2.34 kg

Laptop HP Omen 16 n0086AX 7C0T5PA

Bảo hành 12 tháng
53,890,000  53,890,000 ₫ 56,890,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R7 6800H
RTX 3070Ti
DDR5 16GB
1TB
2.34 kg

Laptop HP Omen 16 n0085AX 7C144PA

Bảo hành 12 tháng
58,890,000  58,890,000 ₫ 62,890,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R9 6900H
RTX 3070Ti
DDR5 32GB
1TB
2.34 kg