Laptop Lenovo

Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ARH7 82SB007JVN

Bảo hành 24 tháng
18,490,000  18,490,000 ₫ 26,490,000 ₫
NÂNG CẤP RAM chỉ 49K
R5 6600H
RTX 3050
DDR5 8GB
512GB
Integrated 60Wh
2.32 kg

Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15IAH7 82S9006YVN

Bảo hành 24 tháng
18,890,000  18,890,000 ₫ 26,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i5 12500H
RTX 3050
DDR4 8GB
512GB
Integrated 60Wh
2.315 kg

Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15IAH7 82S90088VN

Bảo hành 24 tháng
19,990,000  19,990,000 ₫ 30,290,000 ₫
NÂNG CẤP LÊN 32GB RAM MIỄN PHÍ
i5 12500H
RTX 3050Ti
DDR4 16GB
512GB
60Wh
2.3 Kg

Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15IAH7 82S90086VN

Bảo hành 24 tháng
20,490,000  20,490,000 ₫ 29,290,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i5 12500H
RTX 3050Ti
DDR4 16GB
512GB
Integrated 60Wh
2.315 kg

Laptop Gaming Lenovo Legion 5 15AIH7 82RC0036VN

Bảo hành 36 tháng
26,990,000  26,990,000 ₫ 37,990,000 ₫
TẶNG RAM 8GB DDR5
i7 12700H
RTX 3050Ti
DDR5 8GB
512GB
Integrated 80Wh
2.4 Kg

Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7 82RE0036VN

Bảo hành 36 tháng
27,990,000  27,990,000 ₫ 37,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R7 6800H
RTX 3050Ti
DDR5 16GB
512GB
Integrated 80Wh
2.4 Kg

Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV000PVN

Bảo hành 24 tháng
29,490,000  29,490,000 ₫ 30,990,000 ₫
TẶNG MÀN HÌNH TRỊ GIÁ 7.000.000Đ
i5 13420H
RTX 4050
DDR5 8GB
512GB
Integrated 60Wh
2.4 Kg

Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD003TVN

Bảo hành 36 tháng
31,490,000  31,490,000 ₫ 40,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R5 6600H
RTX 3060
DDR5 16GB
512GB
Integrated 80Wh
2.4 Kg

Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD004UVN

Bảo hành 36 tháng
32,990,000  32,990,000 ₫ 43,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R7 6800H
RTX 3060
DDR5 16GB
512GB
Integrated 80Wh
2.4 Kg

Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00D5VN

Bảo hành 24 tháng
33,490,000  33,490,000 ₫ 35,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i7 13620H
RTX 4060
DDR5 16GB
512GB
Integrated 60Wh
2.4 Kg

Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0046VN

Bảo hành 36 tháng
37,990,000  37,990,000 ₫ 46,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i7 12700H
RTX 3060
DDR5 16GB
512GB
Integrated 80Wh
2.49 Kg

Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BTVN

Bảo hành 36 tháng
37,990,000  37,990,000 ₫ 38,000,000 ₫
NÂNG RAM DDR5 chỉ 49K
i5 13500H
RTX 4050
DDR5 8GB
512GB
Integrated 80Wh
2.4 Kg

Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BSVN

Bảo hành 36 tháng
38,990,000  38,990,000 ₫ 39,000,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i5 13500H
RTX 4050
DDR5 16GB
512GB
Integrated 80Wh
2.4 Kg

Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0043VN

Bảo hành 36 tháng
39,990,000  39,990,000 ₫ 48,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i7 12700H
RTX 3060
DDR5 16GB
512GB
Integrated 80Wh
2.49 Kg

Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA008HVN

Bảo hành 36 tháng
41,990,000  41,990,000 ₫ 42,000,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i7 13700H
RTX 4050
DDR5 16GB
512GB
Integrated 80Wh
2.4 Kg

Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BUVN

Bảo hành 36 tháng
41,990,000  41,990,000 ₫ 44,000,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i7 13700H
RTX 4060
DDR5 16GB
512GB
Integrated 80Wh
2.4 Kg

Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0045VN

Bảo hành 36 tháng
43,990,000  43,990,000 ₫ 56,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i7 12700H
RTX3070Ti
DDR5 16GB
512GB
Integrated 80Wh
2.49 Kg

Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0044VN

Bảo hành 36 tháng
52,990,000  52,990,000 ₫ 58,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i7 12700H
RTX3070Ti
DDR5 16GB
512GB
Integrated 80Wh
2.49 Kg