Legion Gaming

Laptop Gaming Lenovo Legion 5 15AIH7 82RC0036VN

Bảo hành 36 tháng
26,990,000  26,990,000 ₫ 37,990,000 ₫
TẶNG RAM 8GB DDR5
i7 12700H
RTX 3050Ti
DDR5 8GB
512GB
Integrated 80Wh
2.4 Kg

Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7 82RE0036VN

Bảo hành 36 tháng
27,990,000  27,990,000 ₫ 37,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R7 6800H
RTX 3050Ti
DDR5 16GB
512GB
Integrated 80Wh
2.4 Kg

Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD003TVN

Bảo hành 36 tháng
31,490,000  31,490,000 ₫ 40,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R5 6600H
RTX 3060
DDR5 16GB
512GB
Integrated 80Wh
2.4 Kg

Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD004UVN

Bảo hành 36 tháng
32,990,000  32,990,000 ₫ 43,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R7 6800H
RTX 3060
DDR5 16GB
512GB
Integrated 80Wh
2.4 Kg

Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0046VN

Bảo hành 36 tháng
37,990,000  37,990,000 ₫ 46,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i7 12700H
RTX 3060
DDR5 16GB
512GB
Integrated 80Wh
2.49 Kg

Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0043VN

Bảo hành 36 tháng
39,990,000  39,990,000 ₫ 48,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i7 12700H
RTX 3060
DDR5 16GB
512GB
Integrated 80Wh
2.49 Kg

Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0045VN

Bảo hành 36 tháng
43,990,000  43,990,000 ₫ 56,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i7 12700H
RTX3070Ti
DDR5 16GB
512GB
Integrated 80Wh
2.49 Kg

Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0044VN

Bảo hành 36 tháng
52,990,000  52,990,000 ₫ 58,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i7 12700H
RTX3070Ti
DDR5 16GB
512GB
Integrated 80Wh
2.49 Kg