GE Series

Laptop Gaming MSI Raider GE68 HX 13VF 050VN

Bảo hành 24 tháng
55,990,000  55,990,000 ₫ 67,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i7 13700HX
RTX 4060
DDR5 16GB
2TB
4 Cells, 99.9Whrs
2.7 kg

Laptop Gaming MSI Raider GE77 HX 12UGS 230VN

Bảo hành 24 tháng
59,990,000  59,990,000 ₫ 84,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i9 12900HX
RTX3070Ti
DDR5 32GB
2TB
4 Cells, 99.9Whrs
2.9 kg

Laptop Gaming MSI Raider GE68 HX 13VG 048VN

Bảo hành 24 tháng
59,990,000  59,990,000 ₫ 75,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i7 13700HX
RTX 4070
DDR5 32GB
2TB
4 Cells, 99.9Whrs
2.7 kg

Laptop Gaming MSI Raider GE77 HX 12UHS 229VN

Bảo hành 24 tháng
89,990,000  89,990,000 ₫ 126,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i9 12900HX
RTX3080Ti
DDR5 32GB
2TB
4 Cells, 99.9Whrs
2.9 kg

Laptop Gaming MSI Raider GE78 HX 13VI 408VN

Bảo hành 24 tháng
98,990,000  98,990,000 ₫ 110,000,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i9 13980HX
RTX 4090
DDR5 64GB
4TB
4 Cells, 99.9Whrs
3.1 kg

Laptop Gaming MSI Raider GE78 HX 13VH 076VN

Bảo hành 24 tháng
106,990,000  106,990,000 ₫ 120,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i9 13950HX
RTX 4080
DDR5 64GB
4TB
4 Cells, 99.9Whrs
3.1 kg