GS Series

Laptop Gaming MSI Stealth 15 A13VF-069VN

Bảo hành 24 tháng
42,490,000  42,490,000 ₫ 49,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i7 13620H
RTX 4060
DDR5 16GB
1TB
3 Cells, 53.4Whrs
2.1 kg

Laptop Gaming MSI Stealth 14 Studio A13VF 051VN

Bảo hành 24 tháng
48,990,000  48,990,000 ₫ 56,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i7 13700H
RTX 4060
DDR5 16GB
1TB
4 Cells, 99Whrs
1.7 kg

Laptop Gaming MSI Stealth GS77 12UH 075VN

Bảo hành 24 tháng
63,990,000  63,990,000 ₫ 89,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i9 12900HX
RTX 3080
DDR5 32GB
2TB
4 Cells, 99.9Whrs
2.8 kg

Laptop MSI Stealth 16 Studio A13VG 057VN

Bảo hành 24 tháng
71,990,000  71,990,000 ₫ 83,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i9 13900H
RTX 4070
DDR5 32GB
2TB
4 Cells, 99Whrs
2.8 kg

Laptop Gaming MSI Stealth GS77 12UHS 250VN

Bảo hành 24 tháng
84,990,000  84,990,000 ₫ 119,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i9 12900HX
RTX 3080Ti
DDR5 64GB
2TB
4 Cells, 99.9Whrs
2.8 kg