Laptop MSI văn phòng - đồ họa

Laptop MSI Modern 15 B7M 099VN

Bảo hành 24 tháng
12,290,000  12,290,000 ₫ 14,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R5 7530U
AMD Radeon Graphics
DDR4 8GB Onboard
512GB
3 cell, 39.3Whr
1.75 kg

Laptop MSI Modern 15 B7M 098VN

Bảo hành 24 tháng
14,290,000  14,290,000 ₫ 16,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
R7 7730U
AMD Radeon Graphics
DDR4 8GB Onboard
512GB
3 cell, 39.3Whr
1.75 kg

Laptop MSI Modern 14 C13M 458VN / 609VN / 610VN

Bảo hành 24 tháng
15,790,000  15,790,000 ₫ 18,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i5 1335U
Iris Xe Graphics
DDR4 8GB Onboard
512GB
3 cell, 39.3Whr
1.4 kg

Laptop MSI Modern 14 C13M 608VN / 611VN / 612VN

Bảo hành 24 tháng
16,290,000  16,290,000 ₫ 18,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i5 1335U
Iris Xe Graphics
DDR4 16GB Onboard
512GB
3 cell, 39.3Whr
1.4 kg

Laptop MSI Modern 15 B13M 438VN

Bảo hành 24 tháng
16,490,000  16,490,000 ₫ 19,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i5 1335U
Iris Xe Graphics
DDR4 8GB Onboard
512GB
3 cell, 39.3Whr
1.7 kg

Laptop MSI Modern 15 B13M 297VN

Bảo hành 24 tháng
18,990,000  18,990,000 ₫ 22,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i7 1355U
Iris Xe Graphics
DDR4 16GB Onboard
512GB
3 cell, 39.3Whr
1.7 kg

Laptop MSI Modern 14 C13M 607VN

Bảo hành 24 tháng
19,290,000  19,290,000 ₫ 21,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
i7 1355U
Iris Xe Graphics
DDR4 16GB Onboard
512GB
3 cell, 39.3Whr
1.4 kg