Intel 12th

CPU Intel Core i3-12100F (12M Cache, up to 4.30 GHz) 4 cores 8 threads

2,250,000  2,250,000 ₫ 2,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU Intel Core i3-12100 (12M Cache, up to 4.30 GHz) 4 cores 8 threads

3,290,000  3,290,000 ₫ 4,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU Intel Core i5-12400F (18M Cache, up to 4.40 GHz) 6 cores 12 threads

3,790,000  3,790,000 ₫ 4,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU Intel Core i5-12400 (18M Cache, up to 4.40 GHz) 6 cores 12 threads

4,890,000  4,890,000 ₫ 5,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt