Nguồn Asus

Nguồn Asus ROG Strix 850G 850W 80Plus Gold Fully-Modular

Bảo hành 36 tháng
4,190,000  4,190,000 ₫ 5,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Nguồn Asus ROG Strix 850G White 850W 80Plus Gold Fully-Modular

Bảo hành 36 tháng
4,990,000  4,990,000 ₫ 5,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Nguồn Asus ROG THOR 1000P2 1000W 80Plus Platinum Fully-Modular

Bảo hành 36 tháng
8,290,000  8,290,000 ₫ 9,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Nguồn Asus ROG THOR 1200P2 1200W 80Plus Platinum Fully-Modular

Bảo hành 36 tháng
8,990,000  8,990,000 ₫ 10,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt