Nguồn Corsair

Nguồn Corsair CV650 650W 80Plus Bronze (CP-9020236-NA)

Bảo hành 36 tháng
1,390,000  1,390,000 ₫ 1,790,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Nguồn Corsair CV750 750W 80Plus Bronze (CP-9020237-NA)

Bảo hành 36 tháng
1,590,000  1,590,000 ₫ 2,190,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Nguồn Corsair RM750e 750W Black 80Plus Gold PCIe 5.0 Full Modular (CP-9020248-NA)

Bảo hành 36 tháng
2,790,000  2,790,000 ₫ 2,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Nguồn Corsair RM850e 850W Black 80Plus Gold PCIe 5.0 Full Modular (CP-9020263-NA)

Bảo hành 36 tháng
2,990,000  2,990,000 ₫ 3,090,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Nguồn Corsair RM850x Shift 850W 80Plus Gold Full Modular (CP-9020252-NA)

Bảo hành 36 tháng
3,490,000  3,490,000 ₫ 3,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Nguồn Corsair RM1000e 1000W Black 80Plus Gold Full Modular (CP-9020250-NA)

Bảo hành 36 tháng
4,290,000  4,290,000 ₫ 4,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Nguồn Corsair RM1000x Shift 1000W 80Plus Gold Full Modular (CP-9020253-NA)

Bảo hành 36 tháng
4,790,000  4,790,000 ₫ 4,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Nguồn Corsair RM1200x Shift 1200W 80Plus Gold Full Modular (CP-9020254-NA)

Bảo hành 36 tháng
5,690,000  5,690,000 ₫ 5,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt