Quạt Case

Fan MSI 120mm Fixed RGB OE3-7G20001-809

Bảo hành 12 tháng
100,000  100,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Bộ 3 Fan Xigmatek STARZ X22A ĐEN (BLACK ARGB x3)

Bảo hành 12 tháng
390,000  390,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Bộ 3 Fan Deepcool CF120 PLUS aRGB

Bảo hành 12 tháng
590,000  590,000 ₫ 1,290,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Bộ 3 Fan Xigmatek Galaxy III ROYAL (BR120 ARGB x3)

Bảo hành 12 tháng
690,000  690,000 ₫ 890,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Bộ 3 Fan Xigmatek Galaxy III ROYAL Artic (BR120 ARGB x3)

Bảo hành 12 tháng
690,000  690,000 ₫ 890,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Bộ 3 Fan Xigmatek Galaxy III Essential Artic (BX120 ARGB x3)

Bảo hành 12 tháng
690,000  690,000 ₫ 790,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Bộ 3 FAN Cooler Master SickleFlow 120 ARGB 3in1

Bảo hành 12 tháng
890,000  890,000 ₫ 990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Bộ 3 Fan Xigmatek Starlink Ultra Arctic

Bảo hành 12 tháng
890,000  890,000 ₫ 1,190,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Bộ 3 Fan Xigmatek Starlink Ultra

Bảo hành 12 tháng
890,000  890,000 ₫ 1,190,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Bộ 3 Fan Cooler Master MF120 HALO 3in1

Bảo hành 12 tháng
990,000  990,000 ₫ 1,290,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Bộ 3 Fan Deepcool MF120GT aRGB

Bảo hành 12 tháng
990,000  990,000 ₫ 1,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt