Ram Corsair

Ram PC Corsair Vengeance RGB RS 16GB DDR4 3200MHz (2x 8GB) – CMG16GX4M2E3200C16

Bảo hành 36 tháng
1,190,000  1,190,000 ₫ 1,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram PC Corsair Vengeance RGB RS 16GB DDR4 3600MHz (2x 8GB) – CMG16GX4M2D3600C18

Bảo hành 36 tháng
1,390,000  1,390,000 ₫ 2,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram PC Corsair Vengeance Pro RGB Trắng 16GB DDR4 3200MHz (2x 8GB) – CMW16GX4M2C3200C16W

Bảo hành 36 tháng
1,590,000  1,590,000 ₫ 1,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram PC Corsair Vengeance RGB RS 32GB DDR4 3200MHz (2x 16GB) – CMG32GX4M2E3200C16

Bảo hành 36 tháng
2,090,000  2,090,000 ₫ 3,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram PC Corsair Vengeance RGB RS 32GB DDR4 3600MHz (2x 16GB) – CMG32GX4M2D3600C18

Bảo hành 36 tháng
2,190,000  2,190,000 ₫ 3,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram PC Corsair Dominator Platinum RGB 16GB DDR4 3200MHz Black (2x 8GB) – CMT16GX4M2E3200C16

Bảo hành 36 tháng
2,250,000  2,250,000 ₫ 2,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram PC Corsair Dominator Platinum RGB 16GB DDR4 3200MHz White (2x 8GB) – CMT16GX4M2C3200C16W

Bảo hành 36 tháng
2,250,000  2,250,000 ₫ 3,190,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram PC Corsair Dominator Platinum RGB 32GB DDR4 3200MHz Black(2x 16GB) – CMT32GX4M2E3200C16

Bảo hành 36 tháng
3,250,000  3,250,000 ₫ 4,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram PC Corsair Dominator Platinum RGB 32GB DDR4 3200MHz White(2x 16GB) – CMT32GX4M2E3200C16W

Bảo hành 36 tháng
3,250,000  3,250,000 ₫ 4,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram PC Corsair Vengeance RGB DDR5 32GB 5600Mhz (2x 16GB) – CMH32GX5M2B5600C36K

Bảo hành 36 tháng
3,490,000  3,490,000 ₫ 5,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram PC Corsair Vengeance RGB DDR5 32GB 5600Mhz White (2x 16GB) – CMH32GX5M2B5600C36WK

Bảo hành 36 tháng
3,490,000  3,490,000 ₫ 5,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram PC Corsair Vengeance RGB RS 64GB DDR4 3600MHz (2x 32GB) – CMG64GX4M2D3600C18

Bảo hành 36 tháng
4,090,000  4,090,000 ₫ 6,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram PC Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 32GB 5600Mhz Black (2x 16GB) – CMT32GX5M2B5600C36

Bảo hành 36 tháng
4,390,000  4,390,000 ₫ 6,690,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram PC Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 32GB 5600Mhz White(2x 16GB) – CMT32GX5M2B5600C36W

Bảo hành 36 tháng
4,390,000  4,390,000 ₫ 6,690,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram PC Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 32GB 6000Mhz Black (2x 16GB) – CMT32GX5M2X6000C36

Bảo hành 36 tháng
5,390,000  5,390,000 ₫ 6,690,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram PC Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 32GB 6200Mhz Black (2x 16GB) – CMT32GX5M2X6200C36

Bảo hành 36 tháng
5,790,000  5,790,000 ₫ 6,690,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram PC Corsair Vengeance RGB DDR5 64GB 5600Mhz (2x 32GB) – CMH64GX5M2B5600C36

Bảo hành 36 tháng
6,690,000  6,690,000 ₫ 7,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram PC Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 64GB 5600Mhz White (2x 32GB) – CMT64GX5M2B5600C40W

Bảo hành 36 tháng
6,990,000  6,990,000 ₫ 11,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram PC Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 64GB 5600Mhz aBlack(2x 32GB) – CMT64GX5M2B5600C40

Bảo hành 36 tháng
6,990,000  6,990,000 ₫ 11,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt