Ram Kingston

RAM PC Kingston Fury Beast 8GB DDR4 3200 Mhz (KF432C16BB/8)

490,000  490,000 ₫ 790,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

RAM PC Kingston Fury Beast 16GB DDR4 3200 Mhz (KF432C16BB/16)

890,000  890,000 ₫ 1,390,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram PC Kingston Fury RGB DDR4 16GB Bus 3200Mhz (2x8GB) – KF432C16BBAK2/16

1,290,000  1,290,000 ₫ 1,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram PC Kingston Fury RGB DDR4 16GB Bus 3600Mhz (2x8GB) – KF436C18BBAK2/16

1,350,000  1,350,000 ₫ 1,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram Kingston Fury Beast RGB White 16GB DDR4 3200Mhz (2x 8GB) (KF432C16BWAK2/16)

1,490,000  1,490,000 ₫ 2,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram PC Kingston Fury RGB DDR4 32GB Bus 3200Mhz (2x16GB) – KF432C16BB1AK2/32

2,050,000  2,050,000 ₫ 3,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram PC Kingston Fury RGB DDR4 32GB Bus 3600Mhz (2x16GB) – KF436C18BBAK2/32

2,250,000  2,250,000 ₫ 3,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram PC Kingston Fury RGB DDR5 32GB Bus 5600Mhz (2x16GB) – KF556C40BBAK2-32

Bảo hành 36 tháng tại trung tâm bảo hành
3,350,000  3,350,000 ₫ 6,000,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt