RAM Laptop

Ram Laptop 4GB DDR4 Bus 3200Mhz (OEM)

Bảo hành 3 tháng
250,000  250,000 ₫ 400,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram Laptop Lexar 8G DDR4 3200Mhz (LD4AS008G-R3200GSST)

Bảo hành 36 tháng
440,000  440,000 ₫ 790,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram Laptop Gskill 8G DDR4 3200Mhz (F4-3200C22S-8GRS)

Bảo hành 36 tháng
450,000  450,000 ₫ 790,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram Laptop TeamGroup Elite 8GB DDR4-3200Mhz (TED48G3200C22-S01)

Bảo hành 36 tháng
460,000  460,000 ₫ 790,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram Laptop Kingston 8GB DDR4 Bus 3200Mhz (KVR32S22S8/8)

Bảo hành 36 tháng
690,000  690,000 ₫ 790,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram Laptop TeamGroup Elite 16GB DDR4-3200Mhz (TED416G3200C22-S01)

Bảo hành 36 tháng
780,000  780,000 ₫ 1,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram Laptop Gskill 16G DDR4 3200Mhz (F4-3200C22S-16GRS)

Bảo hành 36 tháng
780,000  780,000 ₫ 1,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram Laptop Lexar 16G DDR4 3200Mhz (LD4AS016G-R3200GSST)

Bảo hành 36 tháng
870,000  870,000 ₫ 1,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram Laptop Samsung 8GB DDR5 Bus 4800Mhz (M425R1GB4BB0-CQKOD)

Bảo hành 36 tháng
990,000  990,000 ₫ 1,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram Laptop Corsair Vengeance DDR5 8GB 4800Mhz (CMSX8GX5M1A4800C40)

Bảo hành 36 tháng
1,090,000  1,090,000 ₫ 1,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram laptop Kingston 16GB DDR4 Bus 3200Mhz (KVR32S22S8/16)

Bảo hành 36 tháng
1,290,000  1,290,000 ₫ 1,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram Laptop Gskill 32G DDR4 3200Mhz (F4-3200C22S-32GRS)

Bảo hành 36 tháng
1,450,000  1,450,000 ₫ 1,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram Laptop G.Skill Ripjaws 16GB DDR5 4800MHz – F5-4800S4039A16GX1-RS

Bảo hành 36 tháng
1,490,000  1,490,000 ₫ 2,290,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram Laptop Samsung 16GB DDR5 Bus 4800Mhz (M425R2GA3BB0-CQKOL)

Bảo hành 36 tháng
1,690,000  1,690,000 ₫ 2,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram Laptop Corsair Vengeance DDR5 16GB 4800Mhz (CMSX16GX5M1A4800C40)

Bảo hành 36 tháng
2,190,000  2,190,000 ₫ 2,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram laptop Kingston 16GB DDR5 Bus 4800Mhz (KVR48S40BS8/16)

Bảo hành 36 tháng
2,190,000  2,190,000 ₫ 2,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram Laptop Samsung 32GB DDR5 Bus 4800Mhz

Bảo hành 36 tháng
3,190,000  3,190,000 ₫ 4,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt