Tản nhiệt Corsair

Tản nhiệt nước Corsair H100 RGB (CW-9060053-NA)

Bảo hành 12 tháng
2,290,000  2,290,000 ₫ 2,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Tản Nhiệt Nước Corsair H150 RGB (CW-9060054-WW)

Bảo hành 12 tháng
2,990,000  2,990,000 ₫ 3,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Tản Nhiệt Nước Corsair H100i Elite Capellix RGB (CW-9060046-WW)

Bảo hành 12 tháng
3,490,000  3,490,000 ₫ 3,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Tản Nhiệt Nước Corsair H100i Elite Capellix RGB White (CW-9060050-WW)

Bảo hành 12 tháng
3,990,000  3,990,000 ₫ 4,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Tản Nhiệt Nước Corsair H150i Elite Capellix RGB (CW-9060048-WW)

Bảo hành 12 tháng
4,690,000  4,690,000 ₫ 4,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Tản Nhiệt Nước Corsair H150i Elite Capellix RGB White (CW-9060051-WW)

Bảo hành 12 tháng
4,990,000  4,990,000 ₫ 5,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt