VGA Gigabyte

VGA Gigabyte GTX 1660 Super 6GB (GV-N166SD6-6GD)

Bảo hành 36 tháng
4,690,000  4,690,000 ₫ 8,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA Gigabyte Radeon RX 6600 Eagle 8GB GDDR6 (GV-R66EAGLE-8GD)

Bảo hành 36 tháng
4,990,000  4,990,000 ₫ 9,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA Gigabyte RTX 2060 6GB GDDR6 (GV-N2060D6-6GD)

Bảo hành 36 tháng
5,990,000  5,990,000 ₫ 9,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA Gigabyte GeForce RTX 3050 Eagle OC 8G (GV-N3050EAGLE OC-8GD)

Bảo hành 36 tháng
5,990,000  5,990,000 ₫ 6,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC 12G (GV-N3060GAMING OC-12GD)

Bảo hành 36 tháng
7,990,000  7,990,000 ₫ 9,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA Gigabyte GeForce RTX 3060 Vision OC 12G (GV-N3060VISION OC-12GD)

Bảo hành 36 tháng
8,050,000  8,050,000 ₫ 9,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Eagle 8GB (GV-N406TEAGLE-8GD)

Bảo hành 36 tháng
10,790,000  10,790,000 ₫ 12,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Eagle OC 8GB (GV-N406TEAGLE OC-8GD)

Bảo hành 36 tháng
11,390,000  11,390,000 ₫ 12,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming OC 8GB (GV-N406TGAMING OC-8GD)

Bảo hành 36 tháng
11,790,000  11,790,000 ₫ 13,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA Gigabyte GeForce RTX 4070 Windforce OC 12GB (GV-N4070WF3OC-12GD)

Bảo hành 36 tháng
16,390,000  16,390,000 ₫ 20,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA Gigabyte GeForce RTX 4070 Eagle OC 12GB (GV-N4070EAGLE OC-12GD)

Bảo hành 36 tháng
17,090,000  17,090,000 ₫ 21,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA Gigabyte GeForce RTX 4070 Gaming OC 12GB (GV-N4070GAMING OC-12GD)

Bảo hành 36 tháng
17,990,000  17,990,000 ₫ 22,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA Gigabyte GeForce RTX 4070 Aero OC 12GB (GV-N4070AERO OC-12GD)

Bảo hành 36 tháng
18,390,000  18,390,000 ₫ 23,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA Gigabyte GeForce RTX 4070 Aorus Master 12GB (GV-N4070AORUS M-12GD)

Bảo hành 36 tháng
19,590,000  19,590,000 ₫ 24,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Eagle OC 12GB (GV-N407TEAGLE OC-12G)

Bảo hành 36 tháng
23,790,000  23,790,000 ₫ 26,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC 12GB (GV-N407TGAMING OC-12GD)

Bảo hành 36 tháng
25,690,000  25,690,000 ₫ 29,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Aero OC 12GB (GV-N407TAERO OC-12GD)

Bảo hành 36 tháng
26,590,000  26,590,000 ₫ 29,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Aorus Elite 12GB (GV-N407TAORUS E-12GD)

Bảo hành 36 tháng
27,090,000  27,090,000 ₫ 31,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA Aorus Radeon RX 7900 XTX Elite 24GB (GV-R79XTXAORUS E-24GD)

Bảo hành 36 tháng
29,590,000  29,590,000 ₫ 33,600,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA Gigabyte GeForce RTX 4080 Eagle OC 16GB (GV-N4080EAGLE OC-16GD)

Bảo hành 36 tháng
33,990,000  33,990,000 ₫ 43,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA Gigabyte GeForce RTX 4080 Gaming OC 16GB (GV-N4080GAMING OC-16GD)

Bảo hành 36 tháng
34,890,000  34,890,000 ₫ 44,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA Gigabyte GeForce RTX 4080 Aero OC 16GB (GV-N4080AERO OC-16GD)

Bảo hành 36 tháng
35,490,000  35,490,000 ₫ 45,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC 24GB (GV-N4090GAMING OC-24GD)

Bảo hành 36 tháng
48,390,000  48,390,000 ₫ 52,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA Gigabyte GeForce RTX 4090 Aorus Master 24GB (GV-N4090AORUS M-24GD)

Bảo hành 36 tháng
50,990,000  50,990,000 ₫ 55,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt