VGA MSI RTX 4000

VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus 2X Black OC 8G

Bảo hành 36 tháng
10,490,000  10,490,000 ₫ 11,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus 3X OC 8G

Bảo hành 36 tháng
10,990,000  10,990,000 ₫ 12,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X 8G

Bảo hành 36 tháng
11,790,000  11,790,000 ₫ 12,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio 8G

Bảo hành 36 tháng
12,590,000  12,590,000 ₫ 13,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA MSI GeForce RTX 4070 Ventus 2X OC 12G

Bảo hành 36 tháng
15,990,000  15,990,000 ₫ 20,490,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA MSI GeForce RTX 4070 Ventus 3X OC 12G

Bảo hành 36 tháng
16,490,000  16,490,000 ₫ 20,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio 12G

Bảo hành 36 tháng
17,990,000  17,990,000 ₫ 22,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA MSI GeForce RTX 4070Ti Ventus 3X OC 12G

Bảo hành 36 tháng
22,290,000  22,290,000 ₫ 29,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming Trio White 12G

Bảo hành 36 tháng
24,890,000  24,890,000 ₫ 29,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White 12G

Bảo hành 36 tháng
25,390,000  25,390,000 ₫ 29,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio 16G

Bảo hành 36 tháng
34,890,000  34,890,000 ₫ 39,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA MSI GeForce RTX 4080 Suprim X 16G

Bảo hành 36 tháng
36,390,000  36,390,000 ₫ 42,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA MSI GeForce RTX 4090 Ventus 3X OC 24G

Bảo hành 36 tháng
43,990,000  43,990,000 ₫ 48,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA MSI GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO 24G

Bảo hành 36 tháng
45,490,000  45,490,000 ₫ 53,300,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

VGA MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G

Bảo hành 36 tháng
47,990,000  47,990,000 ₫ 55,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt