Đế tản nhiệt

Đế tản nhiệt Cooler Master NOTEPAL CMC3

Bảo hành 12 tháng
190,000  190,000 ₫ 299,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Đế tản nhiệt Cooler Master NOTEPAL L1

Bảo hành 12 tháng
330,000  330,000 ₫ 499,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Đế tản nhiệt Cooler Master NOTEPAL U2 Plus

Bảo hành 12 tháng
690,000  690,000 ₫ 890,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Đế tản nhiệt Cooler Master NOTEPAL Ergostand Lite

Bảo hành 12 tháng
750,000  750,000 ₫ 859,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Đế tản nhiệt Cooler Master Ergostand Air

790,000  790,000 ₫ 990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Đế tản nhiệt Cooler Master NOTEPAL X150R

Bảo hành 12 tháng
890,000  890,000 ₫ 1,090,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Đế tản nhiệt Cooler Master NOTEPAL X150 Spectrum

Bảo hành 12 tháng
1,050,000  1,050,000 ₫ 1,290,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt