PC Văn phòng

PC Xgear Office i3

7,190,000  7,190,000 ₫ 8,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Core i3-12100
Intel UHD 730
8GB DDR4
250 GB
H610M
450W

PC Xgear Office R5

7,190,000  7,190,000 ₫ 9,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Ryzen 5 5600G
Radeon Onboard
8GB DDR4
250 GB
B450M
450W

PC Xgear Office R7

8,790,000  8,790,000 ₫ 15,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Ryzen 7 5700G
Radeon Onboard
8GB DDR4
250GB
B450M
450W

PC Xgear Office i5

8,790,000  8,790,000 ₫ 10,990,000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Core i5-12400
Intel UHD 730
8GB DDR4
250 GB
H610M
450W